Case study: Verkkosivut ajoharjoittelukeskukselle

Uudet verkkosivut Riihimäen Ajoharjoittelukeskukselle

Asiakas: Riihimäen Ajoharjoittelukeskus Oy
Ajankohta: 11/2018
Toimiala: Ajoharjoittelurata
Toimitettavat: Sivuston suunnittelu ja toteutus, sivuston optimointi ja testaus, perehdytys

Projektin taustat

Riihimäen Ajoharjoittelukeskuksen vanhat verkkosivut oli tehty kankealla järjestelmällä ja niiden päivittäminen omin voimin oli ollut työlästä.

Sivumäärää verkkosivustolla haluttiin karsia, rakennetta selkiyttää ja harjoitteluradan toiminnan kannalta olennaisia osa-alueita haluttiin paremmin esille. Harjoittelurataa esittelevä video ja sosiaalisen median linkit toivottiin lisättäväksi sivustolle.

Projektin strategia

Sivustolla käytettiin yritykselle tunnusomaisiksi muodostuneita värejä, punaista ja mustaa. Asiakkaan ottamat valokuvat harjoitusradalta ilmentävät vauhtia ja hauskaa harjoittelua ja samaa tunnelmaa pyrittiin tuomaan myös sivustolle. Etusivun kuvaslideriin lisättiin siksi animoitu otsikko joka tukee kuvan liikkeen suuntaa.

Etusivulle tuotiin selkeästi tiedot tärkeimmistä koulutuksista ja linkit lisätietoihin sekä ilmoittautumiseen. Muut palvelut esitellään hieman alempana ja harjoittelurataa esittelevä video upotettiin etusivun alaosaan siten että se ei häiritse käyttäjää.

Sivustolta löytyvät selkeästi palvelut, radan esittely ja yhteystietosivu lomakkeineen ja ajo-ohjeineen. Sivustolle lisättiin luonnollisesti myös linkit yrityksen sosiaalisen median kanaviin.

Asiakkaalle hankittiin hänen toiveestaan uusi palvelintilan tarjoaja ja verkkosivut toteutettiin WordPressillä. Asiakkaalle tehtiin kirjalliset ohjeet WordPressin käytöstä ja sisällön lisäämisestä ja niiden avulla pienet muutokset on ollut helppo toteuttaa.