Riihimäen Ajoharjoittelukeskus Oy

Uudet verkkosivut Riihimäen Ajoharjoittelukeskukselle

Riihimäen Ajoharjoittelukeskus Oy tarjoaa monipuolista ajokoulutusta ja harjoittelumahdollisuuksia simulaattoreilla ja  liukkaalla radalla. Ajoharjoittelukeskuksen vanhat verkkosivut oli tehty kankealla järjestelmällä ja niiden päivittäminen omin voimin oli ollut työlästä.

Sivumäärää verkkosivustolla haluttiin karsia, rakennetta selkiyttää ja harjoitteluradan toiminnan kannalta olennaisia osa-alueita haluttiin paremmin esille. Harjoittelurataa esittelevä video ja sosiaalisen median linkit toivottiin lisättäväksi sivustolle.

Uudistuksen tavoitteet

  • Verkkosivujen siirtäminen uudelle alustalle ja palveluntarjoajalle
  • Helppo päivitettävyys
  • Sivuston sisällön ja rakenteen selkiyttäminen
  • Toiminnan tärkeimpien osa-alueiden tuominen näkyvästi esille
  • Asiakkaan omien valokuvien ja videoiden käyttö sivustolla

Projektin strategia

Sivustolla käytettiin yritykselle tunnusomaisiksi muodostuneita värejä, punaista ja mustaa. Asiakkaan ottamat valokuvat harjoitusradalta ilmentävät vauhtia ja hauskaa harjoittelua ja samaa tunnelmaa pyrittiin tuomaan myös sivustolle. Etusivun kuvaslideriin lisättiin siksi animoitu otsikko joka tukee kuvan liikkeen suuntaa.

Etusivulle tuotiin selkeästi tiedot tärkeimmistä koulutuksista ja linkit lisätietoihin sekä ilmoittautumiseen. Muut palvelut esitellään hieman alempana ja harjoittelurataa esittelevä video upotettiin etusivun alaosaan siten että se ei häiritse käyttäjää.

Sivustolta löytyvät selkeästi palvelut, radan esittely ja yhteystietosivu lomakkeineen ja ajo-ohjeineen. Sivustolle lisättiin luonnollisesti myös linkit yrityksen sosiaalisen median kanaviin.

Asiakkaalle hankittiin hänen toiveestaan uusi palvelintilan tarjoaja ja verkkosivut toteutettiin WordPressillä. Asiakkaalle tehtiin WordPressin käytöstä ja sisällön lisäämisestä kirjalliset ohjeet joiden avulla pienet muutokset on ollut helppo toteuttaa.

Toimitettavat: Sivuston suunnittelu ja toteutus, sivuston optimointi ja testaus, perehdytys

Tyylikkäät & toimivat verkkosivustot

Verkkosivustoprojekti muotoutuu aina sinun tarpeidesi mukaan. Hintaan vaikuttavat mm. sivuston laajuus ja tarvittavat toiminnallisuudet.