Kiinteistöhuolto Määttä Oy

Logon, graafisen ohjeiston ja kaksikielisen verkkosivuston toteutus

Kiinteistöhuolto Määttä Oy tarjoaa kiinteistönhoitopalveluita helsingin kantakaupungin alueella. Yrityksen verkkosivut ovat kokeneet Grisaillen käsissä jo monta vaihetta. Viimeisimmässä uudistuksessa sivustosta tehtiin kaksikielinen jotta se palvelisi yrityksen asiakkaita entistä paremmin.

Verkkosivuprojektin tavoitteet

  • Kaksikieliset verkkosivut
  • Yritykselle logo ja graafinen ohjeistus
  • Helposti päivitettävät verkkosivut
  • Responsiiviset verkkosivut
  • Osio jossa voidaan tarjota asiakkaille ajankohtaista ja hyötytietoa

Projektin toteutus

Pitkään toimineella yrityksellä ei ollut logoa eikä graafista ohjeistoa. Yrityksen vanhat verkkosivut eivät vastanneet teknisiltä ominaisuuksiltaan ja visuaaliselta ilmeeltään nykypäivän tarpeita. Sivuja ei ollut optimoitu mobiilikäyttöön.

Uudet verkkosivut toteutettiin WordPress-julkaisualustalle päivittämisen helpottamiseksi.

Sivustolle tehtiin tietopankki johon koottiin mm. usein kysyttyjä kysymyksiä. Kasvavan yrityksen henkilökunnan ja eri toimipisteiden tiedot jäsenneltiin uudelleen.

Etusivulle nostettiin sellaiset tärkeimmät asiat joita kävijätilastojen perusteella sivulta eniten etsittiin sekä Asukkaan tietopankki -osio.

Yrityksen väriksi oli vakiintunut tumma vihreä ja sen pohjalta tehtiin ohjeet värien käytöstä. Samalla suunniteltiin logo ja laadittiin ohjeistus sen käyttötavoista.

Viimeisimmän uudistuksen myötä sivustosta haluttiin kaksikielinen. Vanhassa sivustossa käytetty teema ei taipunut hyvin kaksikielisyyteen, sillä sisällöstä haluttiin kääntää vain osa. Sen vuoksi verkkosivut rakennettiin jälleen uudelleen käyttäen kevyttä Hello-runkoteemaa ja Elementor Pro sivunrakentajatyökalua.

Toimitettavat: logo, graafinen ohjeistus, sivuston suunnittelu ja toteutus, kieliversiot, sivuston testaus ja optimointi, perehdytys

Tyylikkäät & toimivat verkkosivustot

Verkkosivustoprojekti muotoutuu aina sinun tarpeidesi mukaan. Hintaan vaikuttavat mm. sivuston laajuus ja tarvittavat toiminnallisuudet.