Mikä verkkosivujen hintaan vaikuttaa?

Verkkosivuprojektin sisältö ja hinta määräytyvät aina asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan. Hintaakaan ei siten ole mahdollista tarkoin määritellä ennen kuin tiedetään mitä juuri sinä verkkosivuillesi tarvitset.

Miksi verkkosivujen hintaa ei voi kertoa etukäteen?

Kysymys hinnasta esitetään usein jo alkumetreillä ennen kuin minulla on tietoa potentiaalisen asiakkaan toiveista tai projektin laajuudesta. Siihen on mahdotonta antaa vastausta suoralta kädeltä.

Otsikko on tietenkin tarkoituksellisen provosoiva. Luonnollisesti asiakkaalle kerrotaan projektin kustannukset ennen työn aloittamista. Verkkosivuprojektin lopullinen hinta määräytyy kuitenkin aina asiakkaan tarpeiden ja palvelun laajuuden mukaan. Mitä laajempi ja vaativampi palvelun toteutus toteutus on sitä enemmän siihen kuluu myös aikaa.

Jokainen verkkosivusto on yksilö ja niin on myös sen toteuttamiseen vaadittava prosessi.

Verkkosivuprojekti aloitetaan konseptoinnilla ja vaatimusmäärittelyllä jossa käydään perusteellisesti läpi asiakkaan tavoitteet sivustolle, ylläpidon resurssit ja tulevaisuuden suunnitelmat. Tämä olisi oikeastaan suotavaa tehdä jo ennen tarjouksen laatimista jotta varmasti saataisiin koottua kaikki hinnan määrittelyn kannalta tarpeellinen informaatio. Mikäli tällainen palaveri ei ennen tarjouksen tekoa onnistu, voidaan tarjousta toki aina tarpeen mukaan tarkentaa. Usein käy myös niin että projektin laajuuteen tulee muutoksia matkan varrella mikäli kaikkia asioita ei ole käyty läpi alkuvaiheessa tarpeeksi huolellisesti.

Mistä verkkosivuprojektin hinta koostuu?

Sisältötyypit

 • millaisia sisältötyyppejä sivustolle tarvitaan
  • sivut ja artikkelit
  • esim. uutiset, tapahtumat, tuotteet verkkokaupassa tai portfolion työnäytteet

Sivuston laajuus ja sisällön esittäminen

 • miten paljon sisältöä on ja millainen käyttöliittymästä rakennetaan
  • miten elementit ja toiminnot sijoitellaan sivustolle
  • miten käyttäjä pääsee siirtymään paikasta toiseen sivustolla
 • millainen on yksittäisen sivun rakenne
  • perinteinen sivupohja joka muistuttaa tekstidokumenttia
  • lohkoista koostuva rakenne joka antaa laajemmat mahdollisuudet visuaaliselle muotoilulle
 • ylläpidon ja päivittämisen helppous asiakkaalle
  • sivun rakenne ja toteutuksen tekniikka tulisi valita tämän perusteella

Kieliversiot

 • onko sivusto yksi- vai monikielinen

Toiminnallisuudet

 • millaisia toiminnallisuuksia tai räätälöityjä listauksia tarvitaan
  • esim. ajanvaraus- tai tapahtumakalenteri
  • esim. artikkelien näyttäminen tietyssä paikassa tiettyyn aihealueeseen pohjautuen

Integraatiot

 • tarvitaanko integraatioita eri järjestelmien välillä
  • esim. asiakkaalla käytössä oleva ulkopuolinen ilmoittautumis- tai kassajärjestelmä

Räätälöinti

 • jos julkaisualusta tai käytettävä ulkoasuteema eivät taivu kaikkiin haluttuihin ratkaisuihin täytyy niitä muokata koodin avulla

Käyttäjäroolit

 • tarvitaanko useita käyttäjärooleja tai rekisteröitymistä sivustolle
 • rekisteröityneille käyttäjille voidaan esimerkiksi tarjota eri sisältöjä kuin muille käyttäjille

Sisältö ja materiaalit

 • onko asiakkaalla valmiina kaikki sivustolle tulevat materiaalit (tekstit, kuvat, videot)
 • joudutaanko tekstejä ja kuvia muokkaamaan verkkoon sopiviksi

Ulkoasu

 • onko asiakkaalla olemassa graafinen ohjeistus jonka pohjalta sivuston ilme voidaan luoda
 • tarvitaanko yritykselle visuaalisen ilmeen määrittelyä
 • tarvitaanko graafisia elementtejä, valokuvia tai kuvitusta

Verkkosivujen hintaan vaikuttavia tekijöitä ovat siten mm. sivuston tarkoitus ja laajuus, toivotut tekniset ominaisuudet ja tarvittavat sisältötyypit sekä ulkoasun suunnitteluun käytettävä aika.

Integraatiot ulkopuolisiin järjestelmiin lisäävät työtunteja samoin kuin julkaisujärjestelmän tai ulkoasuteeman räätälöinti koodaamalla. Monikielinen sivusto on toteutukseltaan vaativampi kuin yksikielinen sivusto.

Verkkosivustoprojektiin kuuluu paljon myös asiakkaalle näkymätöntä työtä kuten huolehtiminen uudelleenohjauksista sivuston rakenteen muuttuessa. Siten asiakas ei menetä kerran jo hankittua hakukonenäkyvyyttään ja sivuston käyttäjät voidaan ohjata heitä parhaiten hyödyttäville sivuille.

Muita verkkosivustosta aiheutuvia kustannuksia ovat webhotelli eli palvelintila, jossa sivusto sijaitsee ja domain eli verkko-osoite. Myös sivuston ylläpito vaatii resursseja. Lue asiakkaan muistilistasta mitä muuta sinun kannattaa miettiä jo ennen tarjouksen pyytämistä.

Haluaisitko kysyä vielä jotakin aiheesta? Ole ihmeessä yhteydessä!

Oliko artikkeli hyödyllinen? Jaa sisältö muillekin!